Vandværket

Vejers Strand Vandværk:

Link til Vejers vandværk 

Det er muligt at finde vandledningsnettet på egen grund på Vandværkets hjemmeside under afsnit “Ledningsnet“.

Fmd.: Torben J. Gehlert

Kastanielunden 55
6705 Esbjerg Ø

Tlf.: +45 29 80 98 07

Automatisk tlf.svarer oplyser telefonnr. på formand, kasserer og bestyrelse: +45 75 27 75 58