Vandværket

Vejers Strand Vandværk:

Analysefirmaet Eurofin har i juli 2023 foretaget analyse af PFAS og Hydrazin i de 5 vandboringer i Vejers Klitplantage. Analyseresultaterne viser, at stofferne ikke forekommer i vandet. Resultaterne kan læses på Vandværkets hjemmeside.

Link til Vejers vandværk

Det er muligt at finde vandledningsnettet på egen grund på Vandværkets hjemmeside under afsnit “Ledningsnet“.

Fmd.:
Torben J. Gehlert
Kastanielunden 55
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: +45 29 80 98 07

Automatisk tlf.svarer oplyser telefonnr. på formand, kasserer og bestyrelse: +45 75 27 75 58