Forsvaret & Oksbøllejren

Generelle oplysninger omkring Oksbøllejren kan findes her:
Hæren Oksbøllejren

Orientering fra Forsvaret:

Oksbølaftalen

På: ejendomsstyresen.dk/projekter/Oksbølaftalen, kan man klikke ind på Oksbøl-aftalen med bilag, sporkortsforslag og de høringssvar, der tidligere i processen blev indgivet og som sporforløbene blev justeret ud fra.

Desværre er projektet forsinket og det vurderes nu, at vi kommer hen i 2023, inden der vil blive gennemført etablering af de nye aflastningsbæltespor og indtil da, vil Forsvarets aktiviteter fortsætte med alene at benytte eksisterende veje og spor.

Øvelser i 2022

Vedr. store øvelser i 2022 så er disse endnu ikke helt på plads, men det er allerede nu aftalt, via dialog med bl.a. Forsvarsministeriet og turistinteresseorganisationerne, at Brave Lion 2022, afholdes i uge 38 & 39 2022.

Derudover gennemfører 1. Brigades enheder øvelsesaktiviteter i udvidet bataljonsramme i 2022.

Adgang til Forsvarets arealer
Såfremt man ønsker at se, hvornår der er adgang til Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, kan man læse herom på
https://forsvaret.dk/da/oevelsesaktiviteter/reg-syddanmark/skydninger-i-oksboel/ eller scan QR-koden nedenfor.

Nødvendige sikkerhedsafspærringer
På hjemmesiden kan man via linket på siden, se hvornår Forsvaret afspærrer dele af Naturstyrelsens arealer fx Blåbjerg eller Vrøgum
Klitplantager, for at der ikke skal ske ulykker, når store larmende køretøjer, med ofte dårlige udsynsforhold, manøvrer rundt på skoveveje og arealer, døgnet rundt under øvelserne.

Ny film om adgangsforhold
Forsvaret har i år fået udarbejdet en film, der fortæller borgerne og turister om, hvorledes og hvor man kan få oplysninger om adgangs- og afspærringstider under fx øvelser og skarpskydninger i Oksbøl området.

Filmen kan du se via dette link:
https://forsvaret.dk/da/arealer/

Filmen findes ved at ”scrolle” ned på siden og den kommer også med engelsk og tysk tale.

På siden kan du også læse om adgang til Forsvarets arealer over hele Danmark, når disse ikke anvendes af Forsvaret til øvelser og skydninger.

Skærmbillede 2021-10-01 kl. 17.07.14