Vejers-DNA

På Grundejerforeningen Vejers Strands generalforsamling 2021 blev det besluttet at nedsætte et DNA-udvalg med det formål at kortlægge Vejers´ DNA, og dermed tage et medansvar for udviklingen af Vejers med respekt for stedets historie og stedbundne kvaliteter. 

Vejers DNA valideret af medlemmer og turister – endelig udgave januar 2023

Vejers DNA-Del 1 – version juni 2022 – før validering

Artikel i By & Land juni 2024 Vejers Strand – En badeby med et stærkt DNA

På baggrund af rapporten Vejers DNA og de besvarelser, der er indsamlet blandt sommerhusejerne og tyske turister i spørgeskemaet, der skulle validere rapportens teser og udviklingsscenarier, har DNA-udvalget indsendt følgende høringssvar til Varde Kommune vedr. Strand hotellet. 

Høringssvar Vejers Strandhotel

Turismestrategier

National-turismestrategi

Strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune

Høringssvar fra Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeninger til Varde Kommunes turismestrategi

Vestkysten udviklingsplan september 2021 lang version

Vestkysten udviklingsplan september 2021 kort version