Bestyrelsen & opgavefordeling

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Vejer Strand består af syv medlemmer. I ulige år er der 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer på valg. I lige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessupleanter samt 2 revisorer på valg.