Grundejerforeningen Vejers Strand

Foreningen er godkendt af Varde Kommune som den grundejerforening i Vejers, man skal være medlem af, hvis der på ejendommen er tinglyst en bestemmelse om pligtigt medlemskab af en grundejerforening.

Foreningen har siden etableringen i 1937 haft som formål at varetage medlemmernes interesser. Over historien er indsatsen løbende udvidet ift. de mange interessenter i området bl.a. Varde Kommune, Naturstyrelsen, Forsvaret, Erhvervslivet i Vejers samt andre sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune gennem Fællesudvalget og senest Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune.

Grundejerforeningen Vejers Strand blev stiftet fredag aften d. 9. juli 1937.
Læs mere om Grundejerforeningens mangeårige historie her.

Foreningen varetager opgaverne for Vejfondene Syd og Øst mens Nordstrandens Vejlaug varetager opgaver for Vejfonden Nord. Se mere Historien om Vejfonden

Foreningen har et godt samarbejde med Nordstrandens Vejlaug og med Vejers Strand Vandværk og udsender løbende mails med informationer for begge foreninger.

Foreningen har etableret et opkrævningssamarbejde med Vandværket således kontingent og vejfondsbidrag årligt (februar/marts) opkræves sammen med vandafgift fra Vandværket.

I sommeren 2012 afholdte foreningen sit 75-års jubilæum med 40 aktiviteter og arrangementer indenfor fire fokusområder; Sport, Musik, Kultur og Natur.

Aktiviteterne og arrangementerne er fortsat og videreudviklet i årene derefter og danner fra 2017 grundlaget for de mange frivilliges arbejde under platformen Vejers Venner. Se mere Vejers Venner

Skovlegepladsen med bold- og petanquebane drives og vedligeholdes af foreningen som har et arealsamarbejde med Tennisklubben som driver og vedligeholder tennisbanen.

Den nye lokalplan for sommerhusområdet i Vejers blev færdig i 2014 og i 2016 blev udviklingsplanen for Vejers færdig. Begge er godkendt af Varde Kommunes byråd. Se mere Lokalplan og Udviklingsplan for Vejers

I maj 2020 blev den Strategisk Fysiske Udviklingsplan for Vejers Midtby færdig og efterfølgende nedsatte Varde Kommune et projekt for at implementere planen. Se planen Strategisk fysiske udviklingsplan

I 2023 udgav foreningen rapporten Vejers DNA. Se mere Vejers DNA 2023