Historien om Grundejerforeningen Vejers Strand

Foreningen er godkendt af Varde kommune som den grundejerforening i Vejers, man skal være medlem af, hvis der på ejendommen er tinglyst en bestemmelse om pligtigt medlemskab af en grundejerforening.

Foreningen varetager medlemmernes interesser ift. mange interessenter i området b.la.; Varde Kommune, Naturstyrelsen, Forsvaret, Erhvervslivet i Vejers samt andre sommerhus grundejerforeninger i Varde Kommune.

Den nye lokalplan for sommerhusområdet i Vejers blev færdig i 2014 og i 2016 blev udviklingsplanen for Vejers færdig. Begge godkendt af Varde Kommunes byråd.

Foreningen varetager opgaverne for Vejfondene Syd og Øst mens Nordstrandens Vejlaug varetager opgaver for Vejfonden Nord.

Foreningen har et godt samarbejde med Nordstrandens Vejlaug og med Vejers Strand Vandværk og foreningen udsender løbende mails med informationer for begge.

Foreningen har et opkrævningssamarbejde med Vandværket således kontingent og vejfondsbidrag årligt (april/maj) opkræves sammen med vandafgift fra Vandværket.

I sommeren 2012 afholdte foreningen sit 75 års jubilæum med 40 aktiviteter og arrangementer indenfor 4 fokusområder; Sport, Musik, Kultur og Natur.

Aktiviteterne og arrangementerne er fortsat og videreudviklet i årene frem og danner fra 2017 grundlaget for de mange frivilliges arbejde under platformen Vejers Venner.

Skovlegepladsen med bold- og petanquebane drives og vedligeholdes af foreningen som har et arealsamarbejde med Tennisklubben som driver og vedligeholder tennisbanen.