Sti-udvalg

Stier i Vejers Strand

Siden efteråret 2020 har udvalget arbejdet med:

1. Protokolleret alle stierne i Vejers.             
2. Vandret alle stierne igennem og oplistet diverse bemærkninger
3. Specificeret stolper med topkappe og piktogrammer
4. Indhente tilbud på materialer og planlægge opsætning af stolper. I foråret 2021 fik projektet tildelt kr. 12.500,- af Sol & Strands lokale Håndsrækning til indkøb af materialer.

Hvad kan du gøre for at være med til at sikre stierne der, hvor du har sommerhus:

  • Lad stierne forblive trampestier
  • Vær opmærksom på at stierne ofte går ind over andre folks grundstykker.
  • Færdsel på privat ejendom uden for stierne ikke er tilladt uden ejerens tilladelse. 

Hvis man allerede nu ønsker at markere en sti med stolpe med piktogram bedes man henvende sig til Bent Pødenphant, der har stolper liggende.

Alle stier i Danmark er listet på Danmarks Arealinformations hjemmeside 
Arealinformation 

Desuden kan APP´en MAPS.ME downloades. Her bliver lokaliteten automatisk opdateret og kortet fungerer offline.

Sti-udvalget består af:
Christen Espersen, Nordvej 102A, 4028 4849, ce@minibooster.com  – Grundejerforeningen i Vejers
Preben K. Hansen, 2620 5744,  preben@prebenhansen.eu – Nordstrandens Vejlaug
Gitte Bjerg, Vejers Havvej 19 A, 2498 6330, gbj@sologstrand.dk – Erhvervsforeningen i Vejers
Bent Pødenphant, Kræmmervej 41, 6088 7708, munken28@stofanet.dk – Vejers Venner
Sven Ankerstjerne, 4029 1352, sven@s-ankerstjerne.dk – Grundejerforeningen i Vejers