Sti-udvalg

Stier og grusveje i Vejers Strand

Siden efteråret 2020 har udvalget arbejdet med:

1. Protokolleret alle stierne i Vejers.             
2. Vandret alle stierne igennem og oplistet diverse bemærkninger
3. Specificeret stolper med topkappe og piktogrammer
4. Indhente tilbud på materialer og planlægge opsætning af stolper. I foråret 2021 fik projektet tildelt kr. 12.500,- af Sol & Strands lokale Håndsrækning til indkøb af materialer.

Hvad kan du gøre for at være med til at sikre stierne der hvor du har sommerhus:

 • Lad stierne forblive trampestier
 • Vær opmærksom på at stierne ofte går ind over andre folks grundstykker.
 • Færdsel på privat ejendom uden for stierne ikke er tilladt uden ejerens tilladelse. 

Hvis man allerede nu ønsker at markere en sti med stolpe med piktogram bedes man henvende sig til Bent Pødenphant, der har stolper liggende.

Alle stier i Danmark er listet på Danmarks Arealinformations hjemmeside. 
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 

Desuden kan APP´en MAPS.ME downloades. Her bliver lokaliteten automatisk opdateret og kortet fungerer offline.

Sti-udvalget består af:
Christen Espersen, Nordvej 102A, 4028 4849, ce@minibooster.com  – Grundejerforeningen i Vejers
Preben K. Hansen, 2620 5744,  preben@prebenhansen.eu – Nordstrandens Vejlaug
Gitte Bjerg, Vejers Havvej 19 A, 2498 6330, gbj@sologstrand.dk – Erhvervsforeningen i Vejers
Bent Pødenphant, Kræmmervej 41, 6088 7708, munken28@stofanet.dk – Vejers Venner
Sven Ankerstjerne, 4029 1352, sven@s-ankerstjerne.dk – Grundejerforeningen i Vejers

Grusveje

Grusvejene er delt op i to områder.

       Nordstrandens Vejlaug – Ansv. Preben K. Hansen, Nordvej, Mobil 2620 5744
Under Nordstrandens Vejlaug hører vejene vest for Engesøvej og nord for Vejers Havvej.

      Resten af Vejers Strand – Ansv. Christen Espersen, Nordvej 102A, Mobil 4028 4849

Hvad kan du gøre for at være med til at sikre en god grusvej der hvor du har sommerhus:

 • Vær opmærksom på at den første meter på begge sider af vejen tilhører vejen og har til formål at dræne vejen for vand. 
 • Som grundejer til en grusvej bør man sørge for at vandet kan løbe væk fra grusvejen således at der ikke opstår en sø på eller i siden af vejen.
 • Hvis man har en sandpude/godkendt ”vold” ud til en grusvej bør man som minimum etablere et dræn så vand kan trække væk fra grusvejen. HUSK etablering af volde er ikke tilladt – se afsnit ovenfor under lokalplaner.

Der er etableret 7 grusbunker, hvor man er velkommen til at hente grus og opfylde huller i grusvejen. Grusbunkerne er placeret:

 • Sydvej
 • Arrildsøvej
 • Rådyrvej
 • Kræmmervej
 • Engesøvej
 • Tyttebærvej
 • For enden af Nordvej

Vi har indgået aftale med Asger Lauridsen om at han efter behov udfylder huller og slæber hoved grusvejene.
Det henstilles til at man kun retter henvendelse til Asger, hvis man også selv betaler for det arbejde som man ønsker udført.

Det skal bemærkes at flere sommerhusejere ved stik grusvejene ikke ønsker slæbning, da de ønsker at beholde græsstriben på midten af grusvejen.