Grusveje-udvalg

Grusveje i Vejers Strand

Grusvejene er delt op i to områder

Nordstrandens Vejlaug: Under Nordstrandens Vejlaug hører vejene vest for
Engesøvej og nord for Vejers Havvej.
Resten af Vejers Strand hører under Grundejerforeningen.
Christen Espersen, Nordvej 102A, Mobil 4028 4849 er ansvarlig for alle grusveje i Vejers.


Hvad kan du gøre for at være med til at sikre en god grusvej der hvor du har sommerhus:

 1.  Kør langsomt. Max. 20 km/t
 2. Vær opmærksom på at den første meter rabat på begge sider af vejen er en del af vejanlægget og har til formål at dræne vejen for vand.
 3. Som grundejer til en grusvej/asfaltvej skal man sørge for at vandet kan løbe væk fra vejen således at der ikke opstår en sø på eller i siden af vejen.
 4. Som grundejer ud til en grusvej/asfaltvej skal man sørge for at
  beplantning (træer og buske) beskæres i minimum 4,5 meters højde
  således at arbejdskøretøjer for vedligeholdelse af veje har fri passage.
 5. Vær opmærksom på at dryp vand fra grene der hænger ud over
  grusveje, medfører huller i grusvejen.
 6. Hvis man har en sandpude/godkendt ”vold” ud til en grusvej/asfaltvej skal man som minimum etablere et dræn, rende eller en anden form for afløb, så vand kan trække væk fra vejen. HUSK etablering af volde er ikke tilladt – se afsnit ovenfor under lokalplaner.
 7. Ved istandsættelse og vedligeholdelse forstås tillige, at ejerne af de tilgrænsende ejendomme skal sikre vandafledning fra vejene, herunder at der ikke anlægges volde eller andre ændringer af grundene, der medfører, at vand ledes fra de tilgrænsende ejendomme til vejene eller at vandafledning fra vejene forhindres eller vanskeliggøres.

Der er etableret 8 grusbunker, hvor man er velkommen til at hente grus og opfylde huller i grusvejen. Denne form for nabo hjælp gør at grusvejen bliver bedre at køre på samt skaber fællesskab i ens område.

Grusbunkerne indeholder knækkede sten iblandet ler og sand.
Nordstrandens Vejlaug har med godt resultat benyttet denne blanding det sidste år.

Grusbunkerne er placeret:

 •  Sydvej
 • Arrildsøvej
 • Rådyrvej
 • Ørnevej
 • Kræmmervej
 • Engesøvej
 • Tyttebærvej
 • For enden af Nordvej

Vi har indgået aftale med Asger Lauridsen om, at han efter behov udfylder huller og slæber hoved grusvejene. Det henstilles til, at man kun retter henvendelse til Asger, hvis man også selv betaler for det arbejde som man ønsker udført.
Det skal bemærkes, at flere sommerhusejere ved side grusvejene ikke ønsker slæbning, da de ønsker at beholde græsstriben på midten af grusvejen.

Grusveje – udvalget består af:
Christen Espersen, Nordvej 102A, 4028 4849, ce@minibooster.com –
Bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen og formand for Nordstrandens Vejlaug.
Preben K. Hansen, 2620 5744, preben@prebenhansen.eu – Grundejerforeningen
Gitte Bjerg, Vejers Havvej 16, 41424365, gittebjerg@hotmail.com – Grundejerforeningen
Bent Pødenphant, Kræmmervej 41, 6088 7708, munken28@stofanet.dk –
Grundejerforeningen.
Erik Steen Kristensen, Bjærgevej 13, 4033 5333, esk@klkristensen.dk – Nordstrandens Vejlaug.,