Nordstrandens Vejlaug

Nordstrandens Vejlaug har eksisteret i mange år. Vejlaugets oprindelse er uklar, men oprindelsen går i hvert
fald tilbage til før 1967.
Vejene i Nordstrandens Vejlaug er private veje, der således skal vedligeholdes af de enkelte grundejere. Der
har imidlertid været tale om en solidarisk løsning – også før 1967, hvor enkelte grundejere – såvel fastboende som sommerhusejere har varetaget opgaven med at vedligeholde de veje, der i dag indgår under
Nordstrandens Vejlaug med en passende standard.
Udgifterne ved denne vedligeholdelse er opkrævet hos alle grundejere med det samme beløb for alle.

Forudsætningen for, at vi også fremover kan have veje – både asfaltveje og grusveje – med en passende
standard, der gør færdsel på vejene tryg og sikker, er opbakning blandt alle grundejerne.
Forsvinder denne opbakning, forsvinder det økonomiske grundlag for Vejlaugets fortsatte beståen. Det betyder, at de enkelte grundejere selv må vedligeholde vejene. Sker dette ikke, vil kommunen som vejmyndighed overtage forpligtelsen og sende opkrævning for arbejdet til de enkelte grundejere.

Vejene er Nordvej og Risvej – samt disse to vejes eventuelle tilhørende sideveje, såvel ubenævnte som benævnte, så som: Bjærgevej, Havstien, Kratvej, Rosenvej, Snerlevej, Stendalsvej, Tyttebærvej, Violvej og Aavej.
Endvidere: Mosevej, som er en selvstændig sidevej til den offentlige stamvej Vejers Havvej.