Affaldsordninger

Ny affaldsordning i 2024

Grundet en bindende kontrakt er tidsplan for nye skraldespande i sommerhusområderne rykket til 2024.
Grundejerforeningen opfordre dog til, at hver enkelt sorterer så meget det er muligt.
Indtil videre anbefales at bruge genbrugsstationen ved Stjerne Camping.
 

Åbningstider på pladsen i Oksbøl:
Man – fredag:
kl. 11 – 17
Lør – søndag: kl. 9 – 15

Husholdningsaffald:
Almindelig daglig husholdningsaffald anbringes i plastbeholdere (standard og store) udleveret af Forsyningens renovationsafdeling. Det er meget vigtigt, at plastbeholderne anbringes, så de er let tilgængelige for renovationsfolkene. Affaldskapaciteten for især udlejede huse skal være afpasset så affald ikke hobes op.

Der kan aftales 3 forskellige tømningsordninger:
– 36 ugers tømning
– Uge tømning hele året
– Bringeordning hvor man selv afleverer sit affald til centralt placerede affaldscontainere.

Tømningshyppigheden aftales individuelt med Forsyningen.

Grenaffald:
Grenaffald kan ikke længere afleveres på pladsen nord for Vejers Havvej.

Foreningen har i stedet etableret en afhentningsordning for grenaffald til Skt. Hans. Kræver tilmelding til foreningens kasserer i god tid. Prisen for afhentning varierer og er afhængig af antal. Udgiften for afhentning har i tidligere år ligget i niveauet kr. 300 – 400. Grenaffaldet skal ligge ved vejen således vognmanden kan tage det med bilens grab.

Affald på stranden:
Opskyllede ting på stranden må kun fjernes af strandfogeden som normalt afsøger stranden en gang i døgnet.

Varde Kommunen har containere (molokker) på stranden som tømmes regelmæssigt.

Septiktanke/Bundfældningstanke:
Alle septiktanke tømmes en gang om året af kommunen, hvis ikke andet er aftalt. Grundejerne skal sørge for at tankene er tilgængelige.

Tømning af tanke