Kontingenter

Kontingent og vejfondsbidrag opkræves årligt (i foråret) i et opkrævningssamarbejde med Vejers Strand Vandværk.

Grundejerforeningen:
Kontingent og bidrag til Grundejerforeningen Vejers Strand fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet og bidrag er på den ekstraordinære generalforsamling den 5 september 2020 fastsat til: kr. 400 pr. grund.

Kontingentet på kr. 400 pr grund disponeres således i grundejerforeningens regnskaber:

kr. 100 pr. grund afsættes til foreningens almindelige virke

kr. 100 pr. grund afsættes til arrangementer og aktiviteter under Vejers Venner.

kr. 200 pr. grund afsættes til Vandudvalgets arbejde:

Ved den ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet at opkræve kr. 200 pr. grund i en 3-årig periode (2021 – 2023) til vandudvalgets arbejde omkring vandudfordringerne i Vejers. Se mere herom under indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling samt efterfølgende referat heraf under afsnit “Generalforsamlinger”.

Ved den ekstraordinære generalforsamling 5 september 2020 blev det endvidere besluttet at ændre vedtægterne således ovenstående kr. 400 fra 2021 opkræves pr. grund.

Grundejerforeningens Vejfond (Syd & Øst):
Vejfondsbidrag til Grundejerforeningens vejfond fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Vejfondsbidraget er fra 2021 nedsat til kr. 200 pr. grund.

Nordstrandens Vejlaug:
Vejfondsbidrag til Nordstrandens Vejlaug fastsættes hvert år på generalforsamlingen i Nordstrandens Vejlaug. Vejfondsbidraget er fastsat til kr. 200 pr. grund.