Vandværk

Vandværk

Vejers Strand Vandværk:

Link til Vejers vandværk

Fmd.: Torben J. Gehlert

Kastanielunden 55
6705 Esbjerg Ø


Tlf.: 29 80 98 07

Automatisk tlf.svarer oplyser telefonnr. på
formand, kasserer og bestyrelse, 75 27 75 58