Regler for ophold på stranden

Regler for ophold på stranden

Regler for ophold på skov- og klitarealer samt på stranden:

Man er velkommen til at færdes overalt, hvor der er vej eller gennemgående sti. Desuden må man også færdes på alle statsejede arealer, hvor der ikke direkte er forbud herom.

Opstilling af telte er forbudt i plantager og klitter og er på selve stranden kun tilladt om dagen. Camping må kun finde sted på campingpladserne.

Udenfor strandarealet bør der udvises den største forsigtighed med tobaks-rygning og brug af åben ild, fordi der i tørre perioder kan være stor risiko for brandfare. I klitplantager og på lyngklædte arealer er al båltænding og henkastning af glødende genstande strengt forbudt.

Der er i Vejers 2 former for statsejede arealer:

Forsvarets arealer:

En del er afspærret under skydeøvelser. Vær opmærksom på skilte og signaler.
Opsamel aldrig ammunitionsdele eller fosfor, som til forveksling ligner rav. Det
er brandfarligt, når det bliver lagt varmt, f. eks. i en lomme.

Klitvæsnets arealer:

Arealerne omfatter hele klitarealet på sydstranden og en stor del af skovområdet. Det er ikke tilladt at grave, beskadige eller at fjerne træer og planter. Vær med til at værne om arealer der tydeligt ar beplantet af hensyn til sandflugt. Følg derfor de naturligt opståede stier, hvor sådanne ikke i forvejen er anlagt.