Brandfare

Brandfare

Brandfare

I perioder med varmt og tørt vejr bør man være opmærksomme på, at der kun skal meget lidt til for at antænde vegetationen i området. Cigaretskodder, aske fra en gril, børns leg med bål eller gnister fra en brændeovnsskorsten kan være nok. Næsten hvert år opstår der i den tørre sæson farlige episoder, og det har kun været heldige omstændigheder, der har gjort, at tingene ikke udviklede sig til katastrofer. For nogle år siden brændte 40 huse i Blåvand, da en gnist fra en vinkelsliber satte ild i græsset.

Specielt området syd for havvejen, med de mange huse beliggende i tæt bevoksninger af fyr og gran, er udsat.

Grundejerforeningen er af den mening, at det er en meget dårlig ide og faktisk en uskik at lægge afskårne grene i skel for at markere grundgrænser. De tørre grene vil fænge lynhurtigt og det er et spørgsmål om folk overhovedet kan nå at komme væk i tide, hvis uheldet er ude. Der gøres opmærksom på, at alle har et fælles ansvar for deres naboer, og der opfordres derfor til, at al grenaffald i skel fjernes.

 

Grundejerforeningen forsøger bl.a. af denne årsag at få kommunen til at etablere en affaldsplads for grene i nærheden af Vejers. Da dette ikke er lykkedes endnu har foreningen etableret en grenafhentningsordning til Skt. Hans for i videst mulige omfang at få fjernet og kontrolleret afbrændt grenaffald.