Hundeluftning

Hundeluftning

Det følger af naturbeskyttelsesloven:

  1. At hunde , som medtages på strandbredder i perioden 1. april til 30. september, skal føres i snor.
  2. At hunde, som medtages i skove (både private og statsejede skove), skal føres i snor.
  3. At hunde, som medtages på udyrkede arealer, skal føres i snor.

Mange fuglearter bruger stranden som hvileplads året rundt. På udyrkede arealer i klitområderne langs kysten er der mange harer, rådyr og kronvilt. Desværre hænder det, at løse hunde jager dette vildt. I klitterne yngler desuden mange fugle.

                                     Respekter naturen – hold hunden i snor!


Nærmest hundeskov, hvor hunde kan luftes uden snor , findes i Blåvand.

Se : Hundeskov i Blåvand