Grundvand og dræn i Vejers

Grundvand og dræn i Vejers

Vandudvalget opdaterer løbende information omkring grundvand og dræn i Vejers.

Vandløb og dræn er i regulativet til rørlægning af Ålestrømmen & Aarrild Bæk fra 1965 opdelt i 5 områder i Vejers. Disse "område-betegnelser" vil Vandudvalget fremover referere til. Områderne er således opdelt:

Område 1: By-midten - primært erhvervsejendomme

Område 2: Jafdalvej og Engesøvej fra nr. 40 og højere numre.

Område 3: Engesøvej 1 - 39

Område 4: Pedersvej, Torskevej, Snogevej, Kræmmervej, Fugltoft, Nålevej,

                  Vejers Havvej 4-10

Område 5: Vejers Havvej 5 - 19, Vejers Sydstrand 1, Ørnevej, Gøgevej, Muffparken,

                  Spættevej, Gulspurvevej, Aarrildsøvej, Lille Fælsig (Naturstyrelsens areal).

Vandudvalgets arbejde:

Vandudvalget blev virkelig udfordret i november 2019 og februar 2020 af de store mængder nedbør. Heldigvis var der mere end 100 medlemmer som hurtigt tog imod opfordringen at indgå i et vandberedskab således de af Grundejerforeningen indkøbte pumper og slanger kunne tages effektivt i anvendelse.

Varde Kommune har i siden forsommeren 2019 oplyst medlemmer og vandudvalget at man agter at komme med et §32 påbud om omlægning af rør tilhørende Aarrild Bæk rørsystemet.

Påbuddet kom 29 oktober 2020 og foreningen/vandudvalget har indsendt en mail og klage til Varde Kommune den 26 november 2020. I klagen vedlægges dels konsulent Flemming Davidsens rapport om Grundvandsforhold Aarrild Bæks opland samt opdateret vandplan for Vejers i UDKAST. Vandplanen vil, når den er tiltrådt af Varde Kommune (vandmyndighed) og af naboerne Naturstyrelsen og Forsvaret blive ændret fra UDKAST til aktuel gældende. Vandplanen vil efterhånden som ny viden tilgår vandudvalget blive opdateret.

Rapporten fra Flemming Davidsen er baseret på vandstandspejlinger foretaget i Vejers nord og syd for Vejers Havvej i perioden december 2019 - maj 2020 og indeholder kommentarer til situationen med rørsystemet i Ørnevej, Gøgevej m.fl. (Område 5) og også kommentarer til hævning af Strib Sø samt forslag til dræning/grøftning i området Fugltoft, Kræmmervej m.fl. (Område 4).

Vandudvalget arbejder videre med sagen og forventer indenfor kort tid et møde med Varde Kommune.

Her finder du mail som udgør klagen over Varde Kommunes §32påbud i område 5

Her finder du Flemming Davidsens rapport over Grundvandsforhold i Aarrild Bæks opland

Her finder du Vandplan for Vejers i UDKAST

Her finder du oversigt over dræn og rørlagte grøfter i Vejers