Vandudvalget

Vandudvalget

Vandudvalget blev etableret i 2016 og arbejder med vand i Vejers ud fra 3 delmål:

  1. Kort sigt: Sikre vedligeholdelse af dræn, grøfter og vandløb
  2. Mellemlang sigt: Optimere dræn og grøfter ved helt eller delvis renovering / fornyelse
  3. Lang sigt: Lede u-ønsket vand udenom Vejers

Derudover arbejdes der på:

  • Løbende indsamle viden om "Vand i Vejers" til et "vand-katalog" på denne hjemmeside
  • I samarbejde med Varde Kommune at reducere okker i Ålestrømmen (okkersø)
  • At medvirke til naturlige søer (f.eks. Raasø) genopstår/bevares

Vandudvalget er:

Dan Rosbjerg, Rylevej 20. Mail: dr@env.dtu.dk 

Henning Nielsen, Raadyrvej 22. Mail: dkhennie@gmail.com

Thomas Jensen, Kratvej 5. Mail: tmsj@ramboll.dk

Martin Kramer, Kræmmervej 15. Mail: martinkramer1@live.dk

Thomas Ebbesen, Ørnevej 6. Mail:  arthe@post.tele.dk

 

.